(kontumtv.vn) – Trong thời gian qua, nhiều thủ tục hành chính được Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Kon Tum cải cách mạnh mẽ.

Các thủ tục hành chính được tiếp nhận đúng thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện và được giải quyết, trả kết quả trước hoặc đúng thời hạn theo quy định, không để hồ sơ tồn đọng hay quá hạn, gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân.

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được người dân, doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn. Đến hết tháng 9/2018, Sở tiếp nhận và giải quyết gần 16.000 hồ sơ. Trong đó tiếp nhận qua bộ phận một cửa hơn 15.000 hồ sơ, qua các điểm bưu chính viễn thông 150 hồ sơ, qua dịch vụ công trực tuyến hơn 500 hồ sơ. Qua đó, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức và người dân cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành trong phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *