(kontumtv.vn) – Chiều 26/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162, ngày 30/12/2017 của Chính phủ.

 Tại Hội nghị, đại biểu được thông qua báo cáo tóm tắt kết quả 3 năm triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162, ngày 30/12/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; thảo luận, cho ý kiến đối với những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đánh giá kết quả thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162, ngày 30/12/2017 của Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn khẳng định, những năm qua, các cấp ngành, địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162 của Chính phủ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, tổ chức tôn giáo. Cùng với tạo mọi điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo pháp luật, các cấp ngành tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn khẳng định, kết quả thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã góp phần đưa hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn đi vào nề nếp, ổn định; tạo được niềm tin, sự phấn khởi trong chức sắc, nhà tu hành, tín đồ, tổ chức tôn giáo đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp ngành, địa phương trong triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162, ngày 30/12/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; đề nghị thời gian tới, các cấp ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tạo mọi điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ của giáo hội, nhất là xem xét, giải quyết kịp thời các nhu cầu, kiến nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo theo quy định pháp luật; chủ động phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý những hiện tượng tôn giáo lạ, các hoạt động lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để kích động, gây rối, làm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đẩy mạnh triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa mong muốn các cấp ngành, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để bà con có đạo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; đồng thời xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển đảng viên là người theo tôn giáo đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đúng quy trình, quy định.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ Nghị quyết 25, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tôn giáo, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, chức sắc, tín đồ, tổ chức tôn giáo nhận thức sâu sắc và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Các cấp ngành tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; tranh thủ sự ủng hộ của già làng, chức sắc, chức việc có tư tưởng tiến bộ trong thực hiện tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nhất là giải quyết những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo; tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo gắn với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm tôn giáo các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Thu Trang – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *