(kontumtv.vn) – Sáng 18/6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 tháng thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Công an các địa phương đã tham mưu cho 62/63 UBND cùng cấp triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC; đã tổ chức gần 16.000 buổi tuyên truyền trực tiếp, hơn 28.000 lượt tuyên truyền lồng ghép tại khu dân cư, tổ chức hơn 400 lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC. Đồng thời, đã tiến hành kiểm tra và kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC cho hơn 70.000 lượt hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Theo báo cáo, từ 15/4 – 15/6, cả nước xảy ra 344 vụ cháy, làm 27 người chết, 37 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính gần 40 tỷ đồng. Trong đó, có 44 vụ cháy tại nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Trong 4 tháng đợt cao điểm tiếp theo, Bộ Công an yêu cầu Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục chủ trì, theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc Công an các địa phương tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá việc việc tổ chức thực hiện, trách nhiệm quản lý về PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc nghiên cứu, tham mưu ban hành quy định về an toàn cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đối với Công an địa phương, thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo về PCCC; phối hợp, hướng dẫn UBND cấp xã rà soát, bổ sung và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư. Đồng thời kiện toàn mô hình tổ chức, trang bị phương tiện, thiết bị và bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH cho các lực lượng tham gia, nhằm kịp thời xử lý sự cố cháy, nổ ngay trong giai đoạn ban đầu.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *