(kontumtv.vn) – Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Trẻ em 2016 cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em tại các sở, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh.

SO LD - TB XH

Hội nghị tập trung quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em 2016, đặc biệt là những điểm mới so với Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trước đây, như khái niệm về trẻ em, nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em; những hành vi bị nghiêm cấm; các quyền và bổn phận của trẻ em; việc bảo đảm thực hiện chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Đồng thời quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản Nghị định 56/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em trên địa bàn nắm rõ những quy định mới của luật để tuyên truyền và triển khai thực hiện tại địa phương, cơ sở.

                                                                                 Quang Mẫn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *