(kontumtv.vn) – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công, xã hội năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

LAO DONG

Trong năm 2015, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cung ứng lao động làm việc cho các doanh nghiệp tại địa bàn tăng 13,4%, dạy nghề cho lao động nông thôn tăng 25,5%; hỗ trợ xây nhà cho người có công tăng 33 nhà và sửa chữa nhà tăng 189 nhà so với năm 2014; số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em tăng 2,1%.

Tuy nhiên so với năm 2014, ngành vẫn còn một số hạn chế như chưa triển khai dạy nghề cho người khuyết tật; tư vấn cho người lao động có nhu cầu tìm việc làm, học nghề và tham gia xuất khẩu lao động giảm 49%; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa giảm 8,5%; một số doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng nộp bảo hiểm cho người lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn chưa được quan tâm đúng mức…

Trong năm 2016, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án đã ban hành, nhằm giải quyết việc làm cho người lao động; triển khai có hiệu quả các dự án giảm nghèo, xuất khẩu lao động; tiếp tục triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 3- 4%, giải quyết việc làm mới cho 1.650 lao động, tuyển mới dạy nghề cho 3.500 người, huy động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp đạt 1,5 tỷ đồng.

                                                                                                       Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *