(kontumtv.vn) – Đoàn công tác Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum đã làm việc với huyện Sa Thầy để kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Đến nay, huyện Sa Thầy đang tập trung chăm sóc gần 680 ha lúa đông xuân. Hiện trên địa bàn chưa có diện tích nào thiếu nước. Dự báo đến cuối tháng 3 có khoảng 30 ha bị thiếu nước và hơn 280 giếng nước bị thiếu nước sinh hoạt. Huyện đã đề ra nhiều giải pháp, chủ động đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân, phòng chống nắng hạn trên cây trồng, phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời vận động người dân, chuẩn bị trồng mới hơn 300 ha cây ăn quả và cây dược liệu; triển khai cho người dân, công ty, doanh nghiệp tham gia đăng ký trồng rừng với diện tích khoảng 500 ha. Về thực hiện chương trình nông thôn mới, huyện phấn đấu cuối năm 2021 có 1 xã đạt chuẩn, các xã còn lại đạt thêm từ 1-2 tiêu chí nông thôn mới. Huyện có 12 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của HTX còn chậm, nhất là vốn, cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn yếu. Các xã cũng kiến nghị Sở NN&PTNT có kế hoạch kiểm tra, xem xét giao khoán diện tích rừng cho cộng đồng hoặc các công ty, doanh nghiệp; hỗ trợ máy móc thực hiện chương trình OCOP.

Đoàn công tác yêu cầu huyện tiếp tục bám sát kế hoạch đề ra, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2021. Trong đó cần chú trọng việc hình thành các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; áp dụng kỹ thuật, đưa các loại cây trồng mới vào sản xuất; tiếp tục giữ vững tiêu chí các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

                                                   CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *