(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua và triển khai kế hoạch năm 2019, chiều 4/1, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum đã  tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

SO TAI NGUYEN MOI TRUONG TONG KET

Năm 2018, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Về công tác quản lý tài nguyên đất, ngành đã tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện đến năm 2020; tham mưu  cho UBND tỉnh về giá đất, về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất. Trong đó, nổi bậc là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong năm, ngành đã tiếp nhận trên 10.400 hồ sơ, tổ chức cấp và phối hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gần 11.000 giấy với diện tích hơn 101.400 ha. Trong năm, ngành đã đấu giá thành công cho 49 thửa đất tại Khu đô thị Nam Đăk Bla với giá trên 47 tỷ đồng,  tăng so với giá khởi điểm 6 tỷ đồng.

Năm 2018, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý tài nguyên nước đã được ngành TN&MT thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Công tác quản lý về môi trường có nhiều khởi sắc. Đến nay, có 17/20 cơ sở sản xuất đã hoàn thành nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt loại A, đạt tỷ lệ 85%; đã tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc nước thải của 11 nhà máy và 1 khu công nghiệp. Trong năm, công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được ngành TN&MT chú trọng. Trong đó, ngành tiếp nhận 35 đơn và đã giải 100% đơn theo thẩm quyền, đã ra 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cá nhân và 10 tổ chức với số tiền là 271 triệu đồng.

Năm 2019, ngành Tài nguyên và Môi trường đề ra mục tiêu tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trường; tiếp tục hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% chất thải rắn khu vực đô thị được thu gom và xử lý; tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng sử dụng công nghệ sạch hoặc có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường đạt 100%; tỷ lệ cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt trên 80%.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *