(kontumtv.vn) – Ngày 7/12, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho gần 300 cán bộ chủ chốt và đảng viên trong Đảng bộ Sư đoàn.

SU DOAN 10 HOC TAP NGHI QUYET TRUNG UONG 8, KHOA XII

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Sư đoàn đã giới thiệu, quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) gồm chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII), Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu, sau Hội nghị này cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Sư đoàn.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *