(kontumtv.vn) – Đảng ủy Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

SO KET 2 NAM THUC HIEN CHI THI SO 05 CUA BO CHINH TRI

Trong 2 năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 10 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn Đảng bộ Sư đoàn. 100% cán bộ, đảng viên và chiến sĩ xây dựng kế hoạch; đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và làm công tác dân vận đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện. Hàng năm, qua kiểm tra các khoa mục huấn luyện của cấp trên cho các đối tượng, Sư đoàn đạt 80,4% khá giỏi, vượt 0,4% so với Nghị quyết đề ra. Tham gia Hội thi Chủ nhiệm Hậu cần và cơ quan Hậu cần cấp Trung đoàn, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tằng Bằng khen. Giúp dân trên địa bàn đơn vị đóng quân xây dựng 8 căn nhà cho các gia đình chính sách; tu sửa 18,5 km đường liên thôn, liên xã; 3,5 km kênh mương nội đồng; khám bệnh, cấp thuốc cho gần 300 lượt người dân…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy Sư đoàn 10 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp xây dựng chương trình thực hiện cụ thể, sát với từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu; nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau; đảng viên trước, quần chúng sau. Nói đi đôi với làm”. Thực hiện tốt chủ trương “Một tập trung, Ba khâu đột phá, Ba dứt điểm” của Đảng ủy Sư đoàn; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và các gương điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị đến mọi cán bộ, chiến sĩ.

                                                                                             CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *