(kontumtv.vn) – Trong hai ngày 21-22/11, tại Đồn Biên phòng Sa Thầy, BĐBP tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo Đề án ”Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021” trên khu vực biên giới tỉnh Kon tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 60 cán bộ, người có uy tín ở các thôn thuộc 3 xã biên giới của huyện Ia H’Drai.

TAP HUAN TUYEN TRUYEN PHO BIEN GIAO DUC PHAP LUAT TAI HUYEN IA H'DRAI

Các đại biểu được tiếp thu 6 chuyên đề, gồm các quy định của pháp luật về xử lý hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ; Luật Biên giới và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018; nội dung Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, người có uy tín ở khu vực biên giới huyện Ia H’Drai nâng cao vai trò, trách nhiệm tuyên truyển, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển.

                                   CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *