(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND các huyện, thành phố tạm dừng công tác tuyển dụng công chức cấp xã thuộc địa bàn huyện, thành phố để thống nhất công tác sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh; hạn chế khó khăn trong công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2021.

Đối với các huyện, thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, có văn bản thông báo công khai và gửi cho cá nhân đăng ký dự tuyển biết về việc tạm dừng công tác tuyển dụng công chức cấp xã. Đồng thời chỉ đạo triển khai các công việc có liên quan đến thủ tục tuyển dụng, tránh để xảy ra sai sót dẫn đến phát sinh các vấn đề phức tạp liên quan đến công tác tuyển dụng theo quy định hiện hành (trường hợp cần thiết có thể xem xét, quyết định hủy kế hoạch tuyển dụng, trả hồ sơ dự tuyển cho cá nhân).

Trong trường hợp thật sự cần thiết phải tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo hình thức xét tuyển (đối với chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã) hoặc tuyển dụng không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, các địa phương báo cáo UBND tỉnh để xem xét, có ý kiến trước khi thực hiện.

CTV Dương Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *