(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị, Thông tư của Trung ương liên quan đến việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới đơn vị hành chính các cấp. Trọng tâm là thường xuyên tuyên truyền cho người dân ở những nơi có mốc, tuyến địa giới hành chính có ý thức bảo vệ tốt, không làm xê lệch, hư hỏng mốc địa giới, thay đổi hiện trạng tuyến địa giới hành chính; tăng cường kiểm tra việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ, bản đồ và các cột mốc địa giới hành chính do địa phương mình quản lý để kịp thời xử lý đối với các hồ sơ, bản đồ bị mối mọt do tác động của thời gian và các cột mốc bị tác động, xê dịch do yếu tố tự nhiên; kịp thời phát hiện và phối hợp giải quyết những vấn đề về xâm canh đúng quy định… UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp; hướng dẫn các địa phương, đơn vị các nội dung liên quan theo đúng quy định./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *