(kontumtv.vn) – Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cấp, ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung xử lý, lập lại trật tự trong kinh doanh thức ăn đường phố, hoạt động giết mổ; nâng cao kiến thức về VSATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng là một trong những nội dung trọng tâm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa nêu ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm của tỉnh.  

Họp BCĐ liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum
Họp BCĐ liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum

Đây là cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum sau khi có quyết định kiện toàn của UBND tỉnh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn, một trong những vấn đề nóng hiện nay. Tại cuộc họp, ngoài việc thảo luận về quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, Ban Chỉ đạo đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn  thực phẩm trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2016. Trong đó đặc biệt quan tâm bàn các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của các cấp, ngành; các giải pháp xử lý những vấn đề còn hạn chế, bức xúc, có nguy cơ cao mất ATVSTP hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc thông tin những mặt tốt và chưa tốt của các cơ sở sản xuất kinh doanh; tuyên truyền nâng cao ý thức của người tiêu dùng để chọn lựa những sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm; tẩy chay những cơ sở không chấp hành đúng các quy định về an toàn thực phẩm.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *