(kontumtv.vn) – Trong những năm gần đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum xác định “Tăng cường trách nhiệm trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm soát điều tra. Ngành Kiểm sát tỉnh  đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, đảm bảo việc truy cứu trách nhiệm hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

6 tháng đầu năm 2016, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum đã kiểm sát 157 bản án sơ thẩm của toà án và đã kịp thời  phát hiện 12 bản án có vi phạm. Qua đó, đơn vị đã ban hành kháng nghị phúc thẩm 09 vụ/15 bị cáo, báo cáo và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm  03 vụ. Kết quả này đã góp phần khẳng định đảm bảo việc truy cứu  trách nhiệm hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, kiên quyết không để xảy ra oan sai theo tinh thần Chỉ thị số 06 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về “Tăng cường trách nhiệm trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”. Ông Lê Văn Thắng, Trưởng Phòng Thực hành công tố, Kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về CV- KT- TTXH, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết: “Để đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất bỏ lọt tội phạm và kiên quyết không để xảy ra oan sai, kiểm sát viên đã làm tốt công tác giải quyết tin báo tố giác, sau đó là kiểm sát chặt chẽ, phối hợp với cơ quan điều tra từ khi phát hiện tội phạm và trong suốt quá trình điều tra nhằm phát hiện những sai sót của cơ quan điều tra và kịp thời đề ra những yếu cầu điều tra để cơ quan điều tra thực hiện”.

Kết quả công tác Viện KSND tỉnh Kon Tum ngày càng nâng cao
Kết quả công tác Viện KSND tỉnh Kon Tum ngày càng nâng cao

Trong những năm qua, nhờ chú trọng “ tăng cường trách nhiệm trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” nên  hiệu quả công tác trên các lĩnh vực của ngành luôn được nâng cao. Đáng ghi nhận là trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh không xảy ra oan sai. Ông Phan Minh Cự, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum nói: “Chúng tôi sẽ phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết XII của Đảng cũng như Nghị quyết XV của Đảng bộ tỉnh Kon Tum và các chị thị, nghị quyết của Đảng về công tác tư pháp, làm sao phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, đó là thực hành quyền công tố và các hoạt động tư pháp”.

Để thực hiện mục tiêu này, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đang chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cho đội ngũ  cán bộ, kiểm sát viên  của ngành. Ông Phan Minh Cự cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiện toàn lại bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ luật trong Đảng. Đồng thời tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XI về vấn đề xây dựng Đảng cũng như Chị thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ kiểm sát viên của ngành làm sao giỏi nghiệp vụ, vững về chính trị, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Có thể nhận thấy, thời gian qua, thực hiên tốt quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum đã góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

                                                                     Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *