(kontumtv.vn) – Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra vào sáng 16/8 tại Hà Nội. Hội nghị do Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Dự  và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.  

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang.

Báo cáo tại hội nghị, Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam cho biết, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của từng tổ chức với các  nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức. Đặc biệt, Chương trình hành động đã xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã nghiên cứu, xây dựng và phổ biến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Điều này thể hiện sự quyết tâm hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò tập hợp đoàn kết các tầng lớp Nhân nhân; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh đất nước đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực và dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *