(kontumtv.vn)Huyện Sa Thầy tổ chức tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho gần 200 cán bộ quản lý, lập bảng kê tại 98 địa bàn điều tra trên toàn huyện.

 

tap huan cong tac quan ly
 

          Các học viên được hướng dẫn kỹ năng lập bảng kê hộ, nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị thông minh để thu thập thông tin, sử dụng trang thông tin điều hành tác nghiệp trong chương trình Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ngoài ra, các học viên còn được phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 44 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019; Quyết định số 772 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01 năm 2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ thống kê nắm chắc được phương pháp lập bảng kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cuộc Tổng điều tra, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Tổng điều tra cũng như đảm bảo yêu cầu về chất lượng, thời gian thực hiện các công việc của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn.

                                                                 CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *