(kontumtv.vn) – Sáng 3/11, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng đối với các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân năm 2017.

TAP HUAN CONG TAC THI DUA, KHEN THUONG DOI VOI HOP TAC XA, QUY TIN DUNG NHAN DAN

Tham gia tập huấn, trên 30 học viên đến từ các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh được triển khai nội dung Nghị định số 91 ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; nội dung Quy chế thi đua, khen thưởng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Quy chế tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã” năm 2017.

Qua tập huấn, giúp cho công tác thi đua, khen thưởng của các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh dần đi vào nề nếp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

Thanh Thủy – Thanh Hà

          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *