(kontumtv.vn) – Nằm trong các hoạt động phục vụ cho cải cách hành chính, ngày 4/12, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum cùng Ban Quản lý Dự án RALG Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

TAP HUAN HUONG DAN KHAO SAT SU HAI LONG CUA NGUOI DAN

Hơn 30 đại biểu Mặt trận và các đoàn thể, cán bộ phòng Nội vụ và cán bộ làm bộ phận một cửa ở 9 xã, phường thuộc các huyện Kon Plông, Đăk Hà và thành phố Kon Tum tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về khảo sát sự hài lòng của người dân qua các tiêu chí như mức độ tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước, thủ tục hành chính, công chức trực tiếp giải quyết công việc, kết quả cung ứng dịch vụ công; kết quả tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức. Trong chương trình tập huấn, các đại biểu được thực hành khảo sát mẫu tại bộ phận một cửa cấp xã, phường tại thành phố Kon Tum.

Về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), năm 2017, tỉnh Kon Tum đã thực hiện điều tra, khảo sát trên các lĩnh vực như cấp giấy phép xây dựng nhà ở và cấp giấy khai sinh. Kết quả, mức độ hài lòng của người dân ở hai lĩnh vực này đạt từ 67-68%.

Việc tổ chức tập huấn đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính sẽ tạo thuận lợi cho đội ngũ làm công tác hành chính nắm bắt các tiêu chí đánh giá để phục vụ tốt hơn nhu cầu giao dịch hành chính của người dân và tổ chức. Đồng thời đại diện các đơn vị tham gia đánh giá như Mặt trận và các đoàn thể cũng nắm vững nghiệp vụ khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, qua đó tiến hành điều tra, đánh giá khách quan và trung thực hơn.

 Văn Hiển – Huỳnh Đại

                                     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *