(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ sử dụng công nghệ thông tin trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho trên 140 đại biểu là các giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên và thành viên Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

TAP HUAN NGHIEP VU SU DUNG CONG NGHE THONG TIN TRONG TONG DIEU TRA DAN SO VA NHA O NAM 2019

Các giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên và thành viên BCĐ các xã, thị trấn sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về phương án tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; vai trò nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng; quy trình điều tra, các quy định trong phiếu điều tra; hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu trang bìa, xác định nhân khẩu thực tế thường trú; hướng dẫn cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh; hướng dẫn sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin; hướng dẫn nghiệm thu phiếu giấy và nghiệm thu trực tuyến tại trang website điều hành. Thực hành kiểm tra và nghiệm thu số liệu trên trang website điều hành…

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị, xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu…đến công bố kết quả điều tra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra sẽ giúp nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Cuộc Tổng điều tra lần này nhằm cung cấp thông tin toàn diện, chi tiết về tình hình dân số và nhà ở của nhân dân và làm căn cứ cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp ngành và địa phương trong đánh giá tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế – xã hội; đặc biệt trong mảng dân số, xã hội.

Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ được thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7h sáng ngày 1/4/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

                                        CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *