(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tỉnh Kon Tum đã tổ chức lớp tập huấn cho 72 cán bộ các xã biên giới, chính trị viên, cán bộ làm công tác vận động quần chúng của các đồn Biên phòng.

TAP HUAN TRIEN KHAI THUC HIEN CHI THI 01 CUA THU TUONG CHINH PHU

Các học viên được quán triệt 8 chuyên đề về những nội dung cơ bản của Luật Biên giới quốc gia; Nghị định 34 ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3108, ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; công tác quản lý nhà nước về biên giới đất liền trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia đoạn biên giới qua tỉnh Kon Tum…

Qua đây bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” cho cán bộ các xã biên giới, chính trị viên, cán bộ làm công tác vận động quần chúng của các đồn Biên phòng. Từ đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào tại địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *