(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết số 38 ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, trong 10 năm qua, cùng với đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum đã và đang được mở rộng, phát triển theo định hướng quy hoạch chung.

Nhìn chung công tác quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Kon Tum có nhiều chuyển biến tích cực, khai thác được các tiềm năng và lợi thế trong việc phát triển mở rộng đô thị và điểm dân cư nông thôn, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt cũng như lâu dài.

Việc triển khai lập quy hoạch xây dựng tại đô thị trên địa bàn từng bước được cải thiện. Thành phố triển khai các dự án đầu tư, chỉnh trang, phát triển đô thị; quản lý trật tự xây dựng đô thị – nông thôn, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, góp phần tích cực vào thành quả phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đến nay, kết cấu hạ tầng đô thị từng bước được chỉnh trang, đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; hệ thống đường giao thông được bê tông, láng nhựa ngày càng nhiều hơn; hệ thống điện công lộ, tỷ lệ cây xanh trong đô thị từng bước được nâng lên; trật tự đô thị, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường từng bước được chấn chỉnh, khắc phục. Từ đó tạo niềm tin của Nhân dân vào sự đổi mới, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền thành phố nói riêng, tỉnh Kon Tum nói chung.

         Minh Phượng

Trung tâm VH-TT-DL&TT TP Kon Tum

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *