(kontumtv.vn) – Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM tại 3 xã Đăk Rơ Wa, Đăk Blà và Ngok Bay, thành phố Kon Tum.

Qua thời gian thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay 03 xã Đăk Blà, Đăk Rơ Wa và Ngok Bay, thành phố Kon Tum đã hoàn thành công tác đánh giá hiện trạng đạt chuẩn 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới.

UBND thành phố đã tổ chức thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 đối với 03 xã Ngok Bay, Đăk Rơ Wa và Đăk Blà; ban hành văn bản lấy ý kiến góp ý, triển khai công tác phối hợp tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Các sở, ngành của tỉnh kiểm tra thực tế và thẩm định, đánh giá hồ sơ theo bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới của các xã giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở kiểm tra và ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các thành viên đoàn phụ trách từng tiêu chí, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM của tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 3 xã đạt xã nông thôn mới trong thời gian tới./.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *