(kontumtv.vn) – 02 tháng đầu năm 2022, tỉnh Kon Tum thành lập mới 11 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn lên 206 hợp tác xã, đạt gần 40% kế hoạch giao. 

Hiện nay, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thu hút trên 9.700 thành viên, đảm bảo việc làm thường xuyên cho gần 1.000 lao động. Các hợp tác xã chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, trong đó, hợp tác xã nông nghiệp chiếm tỷ lệ hơn 60%.

Thành lập mới các hợp tác xã nhằm mở rộng, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết việc làm và nhu cầu lao động hiện nay; đồng thời đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Thu Trang – Công Luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *