(kontumtv.vn) – Thời gian qua, UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương tích cực rà soát, đo đạc diện tích rừng trên địa bàn. Trên cơ sở đó, UBND thành phố vừa phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2021 và Kết quả cập nhật diễn biến rừng đã được đồng bộ lên Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp bằng phần mềm FRMS – phần mềm quản lý cập nhập diễn biến rừng.

Theo kết quả rà soát, đo đạc diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp vừa được công bố, trên địa bàn thành phố hiện nay có gần 9.500 ha đất rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên trên 840ha; diện tích rừng trồng  gần 1.900ha; diện tích chưa có rừng bao gồm rừng trồng chưa thành rừng, đất có cây gỗ tái sinh, núi đá, đất có cây nông nghiệp, đất trống, đất khác trong lâm nghiệp là hơn 6.700ha. Độ che phủ rừng trên địa bàn thành phố là 6,32%.

Trên cơ sở số liệu thống kê, UBND thành phố giao Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum có trách nhiệm quản lý, lưu trữ, khai thác sử dụng kết quả theo dõi diễn biến rừng theo đúng quy định. Đồng thời, số liệu diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn là cơ sở để UBND thành phố chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng góp phần nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn thành phố. Phấn đấu đến cuối năm 2022, thành phố sẽ trồng thêm khoảng 500ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 6,63%./.

Trọng Nghĩa

Trung tâm VH-TT-DL&TT TP. Kon Tum

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *