(kontumtv.vn) – Thời gian qua, Thành ủy Kon Tum luôn chú trọng thực hiện luân chuyển và tăng cường cán bộ cho cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, kết hợp với việc đào tạo, rèn luyện thực tiễn cho đội ngũ cán bộ.

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được tiến hành đúng quy trình, chặt chẽ, sát với thực trạng đội ngũ cán bộ của địa phương. Các trường hợp được luân chuyển về cơ sở giữ các chức vụ chủ chốt ở xã, phường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và thời gian luân chuyển đảm bảo trên 36 tháng. Từ năm 2018 đến nay, Thành ủy Kon Tum  đã thực hiện điều động, luân chuyển 103 lượt cán bộ. Trong đó luân chuyển điều động giữa các cơ quan, đơn vị thành phố và các xã, phường là 37 lượt cán bộ; điều động, luân chuyển ngang 66 lượt cán bộ.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *