(kontumtv.vn) – Chiều 18/3, Bí thư Thành ủy Kon Tum Nguyễn Đức Tuy đã chủ trì đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

LAÕNH ÑAÏO THAØNH UÛY, UBND THAØNH PHOÁ ÑOÁI THOAÏI TRÖÏC TIEÁP VÔÙI ÑOAØN VIEÂN  THANH NIEÂN

Buổi đối thoại thu hút 130 đoàn viên thanh niên đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn của thành phố. Tại đây, đoàn viên thanh niên tập trung trao đổi với lãnh đạo thành phố về chính sách  giải quyết việc làm cho thanh niên, thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên nông thôn; mong muốn thành phố có giải pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; có giải pháp để thanh niên tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất phát triển kinh tế; tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; chính sách thu hút khách du lịch, đào tạo kỹ năng để phát triển du lịch; xây dựng các mô hình khởi nghiệp, chính sách hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ rủi ro trong khi khởi nghiệp; định hướng thanh niên đẩy lùi thông tin xấu trên mạng xã hội, có giải pháp chỉ đạo để hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp không bị chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có hiệu quả….

Các nội dung được Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy và lãnh đạo UBND thành phố giải đáp trực tiếp tại buổi đối thoại. Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy đề nghị mỗi cơ sở Đoàn xây dựng các chương trình hành động, việc làm cụ thể thu hút đoàn viên thanh niên để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tiếp tục duy trì các phong trào, phần việc thanh niên, ra quân làm các công trình thanh niên. Đoàn viên, thanh niên cần nhiệt huyết, mạnh dạn đầu tư làm ăn; kiên trì tích lũy kinh nghiệp, trải nghiệm để vươn lên hướng tới những kết quả tích cực nhất là đầu tư nghiên cứu  các đề án khởi nghiệp; sinh viên tích cực học tập, nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, kết nối lữ hành trong và ngoài nước đến thành phố Kon Tum; phối hợp chính quyền địa phương xây dựng thành phố Kon Tum ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *