(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội , đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948-11/6/2018).

Phong trào thi đua nhằm tạo ra sức mạnh, động lực mới khai thác và sử dụng các nguồn lực  phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp để triển khai thắng lợi Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, văn hóa, y tế , thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện đời sống vật chất là tinh thần của nhân dân gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản biên chế  gắn với cải cách công vụ; giữ vững quốc phòng – an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại; liên kết hợp tác nội vùng, liên vùng và khu vực Tam giác phát triển.

Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu đạt các mục tiêu chủ yếu tổng sản phẩm GRDP trên 9%, thu nhập bình quân đầu người trên 37 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước 2136 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu trên 97 triệu USD…. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu thi đua, song song với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thi đua và đổi mới nội dung, hình thức thi đua, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chủ động tổ chức các phong trào thi đua bằng nhiều việc làm thiết thực. Thi đua trên mọi lĩnh vực công tác, lao động, học tập  và đời sống xã hội; trọng tâm là  đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục “Chung tay vì người nghèo- không để ai bỏ bị lại phía sau”, thi đua  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng doanh nghiệp hội nhập và phát triển… Gắn thi đua với kịp thời phát hiện, biểu dương và giới thiệu, nhân rộng  những nhân tố mới.

Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *