(kontumtv.vn) – Chiều 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở GD&ĐT tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành từ năm 2018 đến nay. Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.

Từ năm 2018 đến nay, Sở GD&ĐT tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT. Mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn được sắp xếp từng bước tinh gọn, hiệu quả. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được bổ sung. Trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được xây dựng theo lộ trình. Chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học còn thiếu so với yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; biên chế giáo viên còn thiếu, khó khăn trong việc triển khai chương trình giáo dục, đặc biệt là dạy học 2 buổi/ngày. Việc sáp nhập, sắp xếp các cơ sở giáo dục phổ thông còn một số vướng mắc. Sở GD&ĐT kiến nghị Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo tổ chức Đảng các cấp đưa nội dung thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến GD&ĐT vào Nghị quyết của đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; kiến nghị Bộ Nội vụ bổ sung chỉ tiêu biên chế còn thiếu cho ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục…

Trước những kiến nghị của Sở GD&ĐT tỉnh, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, định hướng các giải pháp để Sở GD&ĐT tỉnh khắc phục những khó khăn hiện nay, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh khắc phục những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm trước đây để trong thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh nhanh chóng tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 732, năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025” và Quyết định 1436, năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025”.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Sở GD&ĐT tỉnh đánh giá lại tình hình hoạt động của các trường nội trú trên địa bàn tỉnh để có định hướng đầu tư phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Tiếp tục tư duy năng động, sáng tạo tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo ngành GD&ĐT của tỉnh nhà ngày càng phát triển, cố gắng đuổi kịp các tỉnh bạn về chất lượng giáo dục. Từ nay trở đi, Sở GD&ĐT tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học; đặc biệt là chất lượng học sinh vùng đồng bào DTTS; phấn đấu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm sau cao hơn năm trước. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác quản lý.

Đối với công tác sáp nhập các trường trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh cần nghiên cứu kỹ, việc sáp nhập phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và Sở GD&ĐT tỉnh cần đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các trường sau khi sáp nhập cho đến nay.

Ngọc Chí – Duy Vỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *