(kontumtv.vn) – Chiều 25/8, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong những tháng đầu năm 2021, đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần ổn định tư tưởng các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác tuyên giáo; một số hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo còn chậm so với kế hoạch, chương trình đề ra; việc nắm bắt, báo cáo về tình hình dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy  những khó khăn, hạn chế trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử; công tác quản lý  báo chí.

Trên cơ sở nắm bắt những quả đã đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong công tác tuyên giáo, Thường trực Tỉnh ủy đã có những chỉ đạo, định hướng cụ thể trong quá trình thực hiện công tác tuyên giáo. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận và định hướng dư luận.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đánh giá cao công tác tuyên giáo trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; tích cực tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy lãnh đạo toàn diện, đầy đủ về công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; nắm bắt dư luận xã hội một cách thường xuyên, liên tục, đầy đủ để tham mưu Tỉnh ủy định hướng dư luận kịp thời; đội ngũ làm công tác tuyên giáo phải chú trọng rèn luyện chuyên môn để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; định hướng báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái.

Bí Thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, nắm chắc và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết  Trung Ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”  và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *