(kontumtv.vn) – Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021 – 2025. Đó là một trong những chỉ đạo được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 – 2020 diễn ra vào sáng 9/12.

Sau 5 năm triển khai phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 – 2020, công tác bảo đảm trật tự ATGT đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có nhiều chuyển biến tốt, trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ được nâng cao, bước đầu thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên phạm vi cả nước. Tình hình trật tự ATGT đã được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm liên tục cả 3 tiêu chí so với giai đoạn trước, cụ thể số vụ giảm hơn 42%, số người chết giảm hơn 19% và số người bị thương giảm gần 54%. Đặc biệt, năm 2020 đã giảm trên 10% cả số vụ, số người chết, số người bị thương. Điều đó khẳng định các giải pháp mà Chính phủ đã ban hành được triển khai thực hiện là phù hợp với thực tiễn, mang tính khả thi cao cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong các năm tiếp theo.

Hội nghị đã thảo luận và đề ra mục tiêu chung của giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021 là nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; tiếp tục kéo giảm từ 5%-10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông hàng năm…

Thay mặt Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế và chính sách pháp luật về an toàn giao thông; hoàn thiện mô hình, tổ chức, nâng cao năng lực cơ quan quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về trật tự ATGT; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông hiện đại, an toàn, thông suốt; xây dựng lộ trình cụ thể để áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, kiểm định phương tiện; tập trung tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn kết hợp với công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông; xây dựng hệ thống cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế tai nạn giao thông.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021 – 2025.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *