(kontumtv.vn) – Sáng ngày 29/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị. Hội nghị kết nối trực tuyến đến điểm cầu 53 tỉnh, thành phố vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Trước khi sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, hội nghị đã nghe  đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày về Chương trình chuyển đổi số quốc gia và gợi ý vấn đề chuyển đổi số trong công tác dân tộc.

Theo Ủy ban Dân tộc, đến cuối tháng 6 năm 2022, cả nước có hơn 3.430 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tình hình kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong 6 tháng đầu năm 2022 có chuyển biến tích cực, đúng hướng; an sinh xã hội được đảm bảo. Chính sách dân tộc được thực hiện tập trung vào các Chương trình, đề án  có tác động đến đời sống, kinh tế, văn hóa – xã hội vùng dân tộc thiểu số như Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chính sách đối với người có uy tín; Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu; Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số.

Thảo luận tại hội nghị, các địa biểu đã nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các chính sách về công tác dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành liên quan và các địa phương cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc liên quan đến công tác dân tộc; nắm chắc tình hình đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xử lý, đảm bảo an dân.

Đối với vốn đầu tư công, các tỉnh, thành cần lựa chọn danh mục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các dự án có tính khả thi. Ngoài ra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  đề nghị các tỉnh, thành rà soát nhu cầu vốn cho năm 2023 để Ủy ban Dân tộc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đề nghị Ban dân tộc các tỉnh, thành hệ thống hoá về công tác chuyển đổi số để phục tốt hơn đối tượng người dân tộc thiểu số./.

                                                                         Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *