(kontumtv.vn) – Với chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong tháng 01/2019, UBND tỉnh Kon Tum đã xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 27 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 162 tỷ đồng.

UBND TINH CAP CHUNG NHAN DAU TU CHO 27 DOANH NGHIEP

Trong tháng, hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cũng được đẩy mạnh; đã có gần 11.200 lượt khách và gần 1.900 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, góp phần nâng giá trị xuất nhập khẩu trong tháng 1 của tỉnh đạt trên 5,8 triệu USD.

Năm 2019, tỉnh Kon Tum đề ra mục tiêu đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến dược liệu, đầu tư phát triển đô thị và phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu trên 137 triệu USD. Kết quả đạt được từ thu hút đầu tư và giá trị xuất khẩu trong tháng 1 là bước khởi đầu tích cực cho tỉnh Kon Tum hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *