(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum hiện có 18 xã đạt 19/19 tiêu chí về nông thôn mới, trong đó, 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí; 19 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 41 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí.

Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 01, ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy Kon Tum về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, có tính đến năm 2025, tỉnh Kon Tum phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 và đến năm 2025, địa phương có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *