(kontumtv.vn) – Thực hiện công tác xã hội hóa bậc giáo dục mầm non, đến nay tỉnh Kon Tum đã có 22 trường mầm non ngoài công lập, với tổng số 245 lớp học và gần 5.800 trẻ.

Qua kiểm tra đánh giá của ngành chức năng, cho thấy các trường mầm non ngoài công lập đã tổ chức hoạt động dạy và học đáp ứng đúng các yêu cầu chuyên môn do ngành Giáo dục và Đào tạo đề ra, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc học mầm non trong toàn tỉnh.

Tỉnh Kon Tum hiện có 138 trường mầm non, gần 1.600 lớp học và trên 39.000 trẻ. Trong đó, số trường mầm non ngoài công lập chiếm gần 16% tổng số trường mầm non trong toàn tỉnh.

Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *