(kontumtv.vn) – Chiều 6/1, UBND tỉnh Kon Tum và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

Dự lễ ký kết về phía lãnh đạo tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Về phía Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có Tổng Giám đốc Chu Quang Hòa.

UBND TINH KON TUM VA TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM KY KET TRIEN KHAI DICH VU HANH CHINH CONG

Thỏa thuận hợp tác gồm 04 nội dung: Phối hợp đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các nghị quyết của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành về cải cách hành chính tại địa phương. Phối hợp đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử và các dịch vụ công trực tuyến thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại các điểm giao dịch của Bưu điện. Phối hợp triển khai thí điểm việc Bưu điện tham gia, hỗ trợ Bộ phận Một cửa các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phối hợp triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công khác mà các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn không nhất thiết phải thực hiện, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận hợp tác không những góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, mà còn phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân; góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Để đảm bảo việc triển khai có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện tỉnh Kon Tum phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo các nội dung đã ký kết. Đồng thời, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh theo dõi việc thực hiện thỏa thuận này, định kỳ báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để xem xét xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *