(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa thông qua Tờ trình số 95 ngày 16/10/2019 của Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 – 2030”.

Các DTTS tỉnh Kon Tum còn lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống
Các DTTS tỉnh Kon Tum còn lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Theo dự thảo, kế hoạch bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2020-2025, tỉnh sẽ chú trọng công tác tuyên truyền gắn với điều tra, khảo sát, lập hồ sơ về nghề dệt thủ công truyền thống, trang phục, nghệ nhân gắn với đẩy mạnh công tác truyền dạy nghề dệt. Đồng thời chú trọng hoạt động quảng bá, giới thiệu về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Giai đoạn 2 từ năm 2026-2010 tiếp tục thực hiện các hoạt động của giai đoạn 1 gắn với hỗ trợ xây dựng 4 mô hình trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số, 2 mô hình bảo tồn và phát triển nguồn nguyên liệu dệt thổ cẩm. Các hoạt động như tổ chức liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số, người đẹp các dân tộc thiểu số, lễ hội văn hóa thổ cẩm tỉnh Kon Tum gắn với ngày Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, ngày Di sản văn hóa Việt Nam cũng sẽ được tổ chức định kỳ trong giai đoạn 2 của kế hoạch.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *