(kontumtv.vn) – Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Kon Tum đã tiến hành giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy khóa XV về “Tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới” tại huyện Kon Plông.

Huyện Kon Plông có 14 cơ quan cấp tỉnh, 81 cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã nhận kết nghĩa 72/76 thôn, làng. Trong 05 năm, từ 2016-2020, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa đã cử hàng nghìn lượt cán bộ xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, tham gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ người dân thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như mô hình chăn nuôi gia súc, trồng cây cà phê, cây dược liệu với tổng số tiền hơn 6,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa cũng kịp thời thăm hỏi, động viên và trao tặng hàng ngàn suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn gần 15%; hộ cận nghèo 7,28%. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 6-8%.

Qua giám sát tại Đảng bộ xã Đăk Tăng và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông, đoàn giám sát ghi nhận những kết quả huyện Kon Plông đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy trong 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số  vươn lên thoát nghèo bền vững”; tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng ở nông thôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; vận động, tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào ở địa phương…

CTV Mỹ Hòa – Lý Tưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *