(kontumtv.vn) – Ngày 5/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum A Pớt đã kiểm tra tình hình thực tế việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03, ngày 8/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở tại các xã Tân Cảnh, Kon Đào, huyện Đăk Tô.

PHO BI THU TINH UY KIEM TRA TINH HINH NQ 03 HUYEN DAK TO

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, sau khi tiếp thu Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện. Hằng tháng, quý, Đảng ủy xã đã chủ động đưa nội dung Nghị quyết vào chương trình công tác trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời tổ chức củng cố, kiện toàn các chi bộ trực thuộc đảm bảo hoạt động hiệu quả. Kết quả phân loại chi bộ năm 2017, có 11/15 chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh; hơn 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có thôn, làng không có tổ chức Đảng. Hệ thống chính trị ở cơ sở được kiện toàn và củng cố hoạt động có nề nếp và hiệu quả, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Đối với xã Kon Đào, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các chi bộ, đảng bộ xã. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; có nhiều đổi mới, sáng tạo và quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân kịp thời. Các chi bộ đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, cấp ủy cấp trên tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả năm 2017, có 9/12 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; trên 25% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 72% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 97% đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ; kết nạp được 4 đảng viên.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Tân Cảnh và xã Kon Đào còn gặp một số khó khăn, như một số thôn, làng chưa mạnh dạn phân công đảng viên đảm nhận chức danh thôn trưởng; trình độ, năng lực của một số đảng viên còn hạn chế nên được phân công nhưng chưa nắm bắt hết tình hình nhân dân tại hộ, nhóm hộ; công tác phối hợp giúp đỡ quần chúng của một số đoàn thể còn hạn chế; nguồn phát triển đảng còn gặp nhiều khó khăn…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt ghi nhận những kết quả của xã Tân Cảnh và xã Kon Đào, huyện Đăk Tô đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy các xã chỉ đạo các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo nguồn phát triển đảng viên tại chỗ, nhất là đảng viên ở các thôn, làng đồng bào DTTS; thực hiện có hiệu quả công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, giúp nhân dân phát triển kinh tế và phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy các xã chỉ đạo các chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn cho bí thư chi bộ các thôn, làng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *