(kontumtv.vn) – Ngày 16/ 5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Kon Tum do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Ngọc Hồi về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay.

Y MUI....

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Ngọc Hồi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế của Trung ương, tỉnh và huyện. Kinh tế huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Đến nay, trên địa bàn huyện có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh được triển khai thường xuyên. Các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ hoạt động ổn định. Đề án xây dựng thị xã Ngọc Hồi tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Người dân từng bước nâng cao thu nhập nhờ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực trên địa bàn. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu…Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Công tác cán bộ được chú trọng, thực hiện chặt chẽ. Đến nay, Huyện ủy đã hoàn thành bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015- 2020 và phương án xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020– 2025 đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu  mà Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra để có những giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở; chú trọng thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Huyện cần tiếp tục nhân rộng và phát huy các mô hình dân vận khéo, chú trọng xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, khoáng sản và đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt là khu vực biên giới.Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi ghi nhận nỗ lực phấn đấu và kết quả lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi thời gian qua; mong muốn lãnh đạo huyện phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của địa phương như Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cây công nghiệp, nguồn lao động dồi dào…; đề nghị huyện tranh thủ các nguồn lực của Trung ương và địa phương, thu hút đầu tư để phát triển toàn diện.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *