(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

Tháng hành động vì bình đẳng giới năm nay diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2022 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới, xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan đẩy mạnh truyền thông về các chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách cũng như triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động. UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch để tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Đồng thời tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động; xử lý nghiêm các vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội (nếu có)./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *