(kontumtv.vn) – Năm 2019, sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh Kon Tum cơ bản đạt được những chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Giá trị tổng sản phẩm toàn ngành ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng đạt gần 5,6%; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm hơn 22% giá trị tổng sản phẩm cả tỉnh.

Nuôi trồng thủy sản
Nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả cao

Trong đó, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh năm 2019 ước đạt gần 174.000 ha, vượt 0,4% kế hoạch và tăng 0,2% so với năm 2018. Tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh ước đạt 216.000 con. Đáng chú ý, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Tả lợn châu Phi, dịch lở mồm long móng và dịch tai xanh, song đàn lợn vẫn tăng tăng hơn 82% so với cùng kỳ năm trước, với tổng đàn hơn 118.000 con. Nuôi trồng thủy sản trong tỉnh cũng tăng so với năm 2018, diện tích nuôi ao hồ nhỏ ước 660 ha; diện tích nuôi mặt nước lớn ước 570 ha.

Như Nguyệt – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *