(kontumtv.vn) – Đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát thực sự là công cụ để làm trong sạch nội bộ Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 diễn ra vào chiều ngày 5/1.

Năm 2021, với sự nỗ lực của cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có chuyển biến tích cực; việc xem xét giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định. Trong đó, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 465 tổ chức đảng và 774 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 167 đảng viên. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Đưa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thực sự là công cụ để làm trong sạch nội bộ Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đồng thời khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, thanh tra. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *