(kontumtv.vn) – Liên đoàn Lao động phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và  Xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2016 và thông qua Chương trình công tác phối hợp năm 2017 giữa hai đơn vị.

BINH VA XA HOI NAM 2016

Trong năm 2016, công tác phối hợp liên ngành giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh đã được triển khai có hiệu quả. Các đơn vị đã chủ động tham mưu tổ chức gần 60 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật; cấp phát 22.890 tài liệu miễn phi;, đăng tải tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng tập trung vào các nội dung: Hiến pháp 2013, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế…Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 2.380 lượt người lao động. Hai cơ quan cũng đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội tại 18 đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN…của Ngành LĐ – TB&XH tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công chức, viên chức và người lao động.

Trong năm 2017, hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị. Đồng thời, phối hợp vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội và đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo.

Thanh Thủy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *