(kontumtv.vn) – Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2017.

CONG DOAN

Đến nay, Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum có 55 công đoàn cơ sở, với tổng số trên 2.200 cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Trong đó, nữ chiếm 46,7%; có 53,6% là đảng viên. Tổng số đoàn viên công đoàn là gần 2.160 người.

Công đoàn Viên chức tỉnh đã làm tốt vai trò là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng thông qua các cuộc phát động phong trào thi đua tiêu biểu như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” gắn liền với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Đặc biệt là phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, sửa đổi lối làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đông đảo đoàn viên công đoàn hưởng ứng đăng kí thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy những kết quả đạt được của phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trong những năm qua và đẩy mạnh phong trào thi đua, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong năm 2017, đồng thời tiến hành kí kết Giao ước thi đua giữa 5 cụm thi đua Khối Công đoàn Viên chức tỉnh.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *