(kntumtv.vn) – Sau hơn 5 năm triển khai Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trên địa bàn thành phố Kon Tum có gần 1.200 lượt học viên được đào tạo nghề. Qua đó, góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

THANH PHO KON TUM CO TREN 1.200 NGUOI DUOC HOC NGHE THEO DE AN 1956

Từ khi triển khai Đề án 1956 đến nay, thành phố Kon Tum đã tập trung tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kĩ thuật thuộc hai ngành nghề là nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 1.217 học viên. Trong đó, tổ chức 12 lớp tập huấn nghề phi nông nghiệp ngắn hạn như dệt truyền thống, sửa chữa máy nông cụ, thợ nề… với trên 200 học viên tham gia. Đặc biệt, chú trọng việc xây dựng kế hoạch rà soát, tổ chức 126 lớp tập huấn gắn với thực tiễn nhu cầu người dân về nông nghiệp như chuyển giao kĩ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cao su; kĩ thuật trồng, chăm sóc sắn cao sản; kĩ thuật nuôi trâu, bò… với tổng số 982 học viên tham gia.

Việc triển khai Đề án 1956 trên địa bàn thành phố Kon Tum sát với thực tiễn đã góp phần bổ sung kiến thức về kĩ thuật mới cho nông dân, góp phần thúc đẩy nhanh lộ trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp hàng hóa của địa phương. Đồng thời, giúp nông dân, nhất là các hộ gia đình ĐBDTTS tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, từ đó thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

                                                                    CTV Đình Quang 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *