(kontumtv.vn) – Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, UBND thành phố Kon Tum đã xây dựng Đề án xây dựng xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn Văn minh đô thị.

Ra quân xây dựng nông thôn mới
Ra quân xây dựng nông thôn mới

 Đề án đã được HĐND thành phố Kon Tum khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 2 và cho chủ trương thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020. Theo lộ trình của Đề án, phấn đấu đến năm 2020 thành phố Kon Tum sẽ hoàn thành việc xây dựng xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn Văn minh đô thị. Cụ thể: năm 2016 có 4 đơn vị đạt chuẩn, năm 2017 có 3 đơn vị đạt, năm 2018 có 3 đơn vị đạt, năm 2019 có 4 đơn vị đạt và năm 2020 có 7 đơn vị đạt các chuẩn này.

Việc xây dựng xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn Văn minh đô thị sẽ góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *