(kontumtv.vn) – UBND thành phố Kon Tum phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật xúc tiến đầu tư cho lãnh đạo UBND, cán bộ văn phòng các xã, phường và các phòng, ban trực thuộc.

TIEN DAU TU

Tại Hội nghị, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu các chuyên đề  về đặc diểm địa phương và vấn đề thu hút đầu tư vào địa phương, marketing địa phương, kỹ thuật xúc tiến đầu tư và hỗ trợ đầu tư, một sỗ kỹ năng quản lý. Đồng thời tham gia thảo luận, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xúc tiến đầu tư tại địa phương.

Lớp tập huấn không chỉ trang bị kỹ năng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ tham mưu ở cơ sở, mà còn giúp cho cán bộ quản lý quảng bá tiềm năng của địa phương. Đồng thời tăng cường, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư, tạo cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh với các doanh nghiệp trên địa bàn.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *