(kontumtv.vn) – Ban Dân vận Thành ủy Kon Tum phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 180 cán bộ phụ trách dân vận của các cơ quan, đơn vị, xã phường, các thành viên tổ dân vận thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn.

BAN DAN VAN

Học viên được nghiên cứu, tìm hiểu 06 chuyên đề lý luận chính trị về quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận tại cơ sở trong tình hình mới; một số nhiệm vụ cơ bản trong công tác dân vận của hệ thống chính trị hiện nay; tổ chức và hoạt động khối dân vận xã, phường; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; công tác dân vận của chính quyền; công tác dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận tại vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo.

Lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nâng cao trình độ, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ “dân vận khéo” tại cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ; tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước kịp thời đến với nhân dân; vận động người dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-  xã hội, đảm bảo quốc phòng-  an ninh tại địa phương.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *