(kontumtv.vn) – UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Hội nghị triển khai Tổng điều tra
Hội nghị triển khai Tổng điều tra

Gần 90 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thành phố Kon Tum. Đại diện lãnh đạo, Ban Chỉ đạo và công chức văn phòng – thống kê của 21 xã, phường đã được quán triệt về triển khai tổ chức tổng điều tra; thời gian, phạm vi, mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra. Các đại biểu đã được hướng dẫn lập bảng kê đơn vị điều tra, quy trình xác định địa bàn, lập bảng kê hộ điều tra toàn bộ, bảng kê trang trại…

Thành phố Kon Tum tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ điều tra cho đội ngũ điều tra viên toàn bộ 21 xã, phường. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn.

                                                                                 CTV Đỗ Yến – Trọng Nghĩa

                                                                                 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *