(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Lực lượng Dự bị động viên (1996-2016).

PHAP LENH

Qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh Lực lượng Dự bị động viên, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự từ thành phố đến cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân; công tác xây dựng và quản lý các đơn vị dự bị động viên; công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra các đơn vị dự bị động viên; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và làm nòng cốt trong phòng chống thiên tai, địch họa và củng cố thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, thành phố Kon Tum đã sắp xếp biên chế cho 100% đầu mối đơn vị từ tiểu đội đến tiểu đoàn, quân số đạt 100% so với chỉ tiêu; tỷ lệ quân số sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt trên 95%. Từ năm 1996 đến nay, thành phố đã thực hiện huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, quân số đạt 100% chỉ tiêu giao, kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu.

CTV Vi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *